Salut si bun venit la tutorialul no. 2 din seria JavaScript. Acest tutorial trateaza tema expresiilor logice, concept necesar intelegerii instructiunilor conditionale.

Tabel – operatori logici

Operator A B Rezultat
&& (“si”) true true true
true false false
false true false
false false false
       
|| (“sau”) true true true
true false true
false true true
false false false
       
! (“not”) true false
false true

Tabel – operatori de comparatie

Operator Denumire
> “mai mare”
 < “mai mic”
 >= “mai mare sau egal”
 <= “mai mic sau egal”
 == “egal”
 != “diferit”

Tabel – operatori aritmetici 

Operator Denumire
+ “plus”
  – “minus”
  * “inmultit”
  / “impartit”
  % “mod”

Lista valorilor FALSE:   0,  0.0,  false,  ”,  undefined,  null,  NaN
In tutorial am uitat sa precizez ultima valoare. NaN = “Not a Number” si apare ca rezultat pentru expresii matematice ce nu pot returna o valoare numerica.
E.g:
document.write(2 – “Ana”); // afiseaza NaN
document.write(2 + “Ana”); // afiseaza 2Ana pentru ca aici “+” este operator de concatenare

Note: Puteti testa rezultatul expresiilor logice folosind document.write( expresie_logica )
ex: document.write( (5 > 4) || false ); // returneaza true

Pop Adrian

Pop Adrian

Love to help :)

Leave a Reply